Najważniejsze znaki BHP w miejscu pracy

Autor: Marcin Szymczak Kategoria: Główna kategoria Opublikowano:
Najważniejsze znaki BHP w miejscu pracy

W każdym miejscu pracy trzeba stosować się do przepisów i zasad BHP. W związku z tym na pytanie, jakie są barwy i znaki bezpieczeństwa odpowiedź musi znać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Najczęściej stosowane są one w zakładach pracy jako znaki ewakuacyjne i informacyjne umieszczone w widocznych i ogólnodostępnych miejscach. Dzięki nim, w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, możesz uchronić się przed uszczerbkiem na zdrowiu i zminimalizować potencjalne ryzyko uszkodzeń ciała. Jak mówi znane powiedzenie: bezpieczeństwo przede wszystkim! Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są rodzaje grup znaków bezpieczeństwa to zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa – barwa, kształty i znaczenie

Co to są znaki bezpieczeństwa? To oznakowania obiektu niezbędne dla zabezpieczenia osób przebywających na jego terenie, w tym pracowników wykonujących swoje obowiązki. Pełnią one funkcję informacyjną i pomagają zorientować się w terenie służbom bezpieczeństwa, pracownikom czy użytkownikom.

Znaki stosowane w zakładach pracy są jedną z kwestii weryfikowanych podczas kontroli norm ppoż. Należy zaznaczyć, że wyróżnia się ich podział na kilka kategorii m.in. ze względu na barwy i kształty. Sprawdź zatem jakie znaki bezpieczeństwa występują w poszczególnych rodzajach grup:

- znaki informacyjne – kwadratowe lub prostokątne, koloru zielonego, z białym obramowaniem i grafiką. Ich zadaniem jest informowanie m.in. o punkcie pomocy medycznej czy wyjściu z budynku,

- znaki zakazu w zakładach pracy – okrągłe, barwą nie różnią się od drogowych znaków zakazu tj. czerwona obwódka, białe tło i czarne piktogramy. Jak sama nazwa wskazuje zabraniają wykonywania pewnych czynności. Może to być np. zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

- znaki nakazu w zakładach pracy – owalne, w kolorze niebieskim z białymi obrazkami, umieszczane np. w celu poinformowania o nakazie stosowania maski lub rękawic ochronnych,

- znaki ostrzegawcze stosowane w zakładach pracy – w formie żółtego trójkąta z czarnym konturem i rysunkiem jako ostrzeżenie m.in. przed materiałami radioaktywnymi lub ryzykiem porażenia prądem.

Wiedząc, jakie są znaki ochrony, zadbaj o ich umieszczenie w wymaganych miejscach, o czym piszemy poniżej.

Znaki BHP – jakie miejsca w zakładzie pracy powinny zostać oznaczone?

Znaki BHP w miejscu pracy muszą znaleźć się w strefach i obszarach takich jak:

- wyjścia ewakuacyjne i miejsca zbiórki w celu ewakuacji,

- schody, korytarze i ciągi komunikacyjne,

- elementy ochrony przeciwpożarowej tj. gaśnice, hydranty, węże i koce gaśnicze,

- wysokie progi i niskie stropy sufitowe/dachowe.

W zależności od charakteru danej działalności, znaki bezpieczeństwa BHP w miejscu pracy mogą się od siebie różnić. Należy się stosować zarówno do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i tych specyficznych dla danej branży.

By należycie zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy, trzeba pamiętać, że tablice i oznakowania BHP są bardzo ważne. Wymagane przepisami są także niektóre artykuły BHP oraz odzież robocza. Wszystko to i wiele więcej oferuje nasz sklep BHP, dzięki czemu zadbasz o rzetelne spełnienie przepisów i norm. Zapraszamy!

Komentarze

Zostaw komentarz