Tablice i oznakowania BHP

Tablice BHP – Oznakowania BHP

Nasza firma oferuje nie tylko produkty zapewniające ochronę ciała osobą pracującym przed występującymi w miejscach pracy zagrożeniami. W naszym asortymencie znajdują się też produkty zapewniające zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu, PPOŻ czy też pełniące rolę informacyjne w zakładach pracy. W tym dziale naszego sklepu znajdą Państwo naklejki i tablice PPOŻ, informacyjne, BHP, ostrzegawcze pozwalające na oznakowanie zakładów pracy zgodnie z wymogami i przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Jest 136 produktów.

Pokazano 1-60 z 136 pozycji

Aktywne filtry

Oznakowanie PPOŻ

W budynkach przemysłowych, halach produkcyjnych, szkołach, na budowach, budynkach użyteczności publicznej i wielu innych miejscach niezbędne jest oznaczanie między innymi hydratów, gaśnic i wielu innych elementów infrastruktury przeciwpożarowej. W tej kategorii produktowej naszego sklepu znajdą Państwo tabliczki i naklejki PPOŻ. Produkty tego typu występują w wielu rozmiarach oraz w wersjach zwykłych i fluorenscencyjnych, a przypadku tabliczek na różnych rodzajach płyt samoprzylepnych lub nie. Ich wielkości i formaty są zgodne przepisami i normami o czym szczegółowe informacje zawarte są w szczegółowych opisach konkretnych modeli. Różne wersje pozwalają na dobór zgodny z własnymi potrzebami i przepisami obowiązującymi w danym miejscu użycia oznakowań. Przykładem tego typu produktów są tabliczki i naklejki gaśnica, służące do oznakowania miejsc w których znajdują się gaśnice w danym obiekcie. Stosowanie tych znaków pozwala na łatwiejsze i czytelne znalezienie gaśnic w przypadku wystąpienia pożarem, kiedy czas działania jest bardzo ważny i wpływa na szybkość jego likwidacji.

Oznakowania dróg ewakuacyjnych

W zakładach pracy, budynkach przemysłowych, szkołach budynkach produkcyjnych i przemysłowych oraz w innych miejscach zwłaszcza tam gdzie wymagane jest to przez przepisy i ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić wyjścia ewakuacyjne oraz oznaczyć przebieg dróg ewakuacyjnych. W tym dziale sklepu BHPTECHNIK posiadamy szeroką i starannie dobraną ofertę tabliczek i naklejek kierunku ewakuacji, oznaczających wyjścia ewakuacji, miejsca zbiórek i wiele innych przewidzianych przez normy i przepisy. Produkty tego typu produkowane są w różnych formatach, na tabliczkach na płytach różnego typu wyposażonych w klej lub do przyklejania czy montażu w inny sposób lub w formie naklejek samoprzylepnych. Produkowane zgodne z wytycznymi norm i przepisów, dokładniejsze informacje na ten temat umieszczone są w szczegółowych opisach produktów. Ta różnorodność produktowa pozwala na dobór zgodny z wymogami i przepisami oraz potrzebami miejsca w którym mają być zastosowane. Przykładem tego typu oznakowania jest tabliczka miejsce zbiórki do ewakuacji, wskazująca miejsce zbiórki w czasie ewakuacji oraz wykonywana w różnych wielkościach między innymi na płycie samoprzylepnej posiadająca właściwości fluorenscencyjne.

Znaki ostrzegawcze

Wśród produktów w tym dziale sklepu występują też modele, które pełnią rolę ostrzegawczą czy ułatwiają oznakowanie miejsc zakazem wstępu. Tabliczki i naklejki tego typu poza zastosowanie w firmach, budynkach, na budowach mogą być dedykowane do zabezpieczenia miejsca wykonywania danych prac lub czynności. Produkowane są one w różnej kolorystyce, różnych wymiarach oraz w formie tabliczek lub naklejek, pozwala to klientowi wybór zgodny z zapotrzebowaniem. W asortymencie tego typu znaków między innymi tabliczka UWAGA ŚCINKA DRZEW, pozwalająca na zabezpieczenie miejsca wycinki drzew poprzez oznakowanie go dzięki czemu pozwoli to ostrzegać osoby niepożądane w miejscu prac dla których stanowią one zagrożenie przed występującym zagrożeniem.

Tabliczki z zakazami

Po za naklejkami i tabliczkami wcześniej opisanymi znajdującymi zazwyczaj zastosowanie w danych miejscach w asortymencie sklepu tez te bardzo popularne i znajdujące ogólne zastosowanie. Są to modele informujące o różnego typu zakazach występujące w różnych formatach i kolorystykach oraz mówiące o konkretnych zakazach. Pozwalają one w łatwy sposób oznakować miejsca zakazem wejścia, zakazem wyrzucania śmieci czy np. oznaczyć własną nieruchomość. Przykładem może być tabliczka zakaz wstępu teren prywatny, używana bardzo często do oznakowania terenu własnej działki dzięki czemu można uniknąć obecności osób niepożądanych. Mogą to tez być modele z zakazem parkowania.
Tablice informacyjne
W przypadku obiektów użyteczności publicznej, dużych zakładów produkcyjnych, obiektów przemysłowych, szkół i wielu innych niezbędne jest oznakowanie mające charakter informacyjny, dzięki czemu poruszanie po ich i znajdowanie miejsc docelowych staje się dużo prostsze. Znaki tego typu również występują w formie naklejek samoprzylepnych i tablic z różnych materiałów, produkowanych w różnych formatach. Przykładem tego typu oznaczeń w naszej ofercie jest naklejka obiekt monitorowany, bardzo często używana w celach informacyjnych. Dzięki tego typu znakom możesz oznaczyć biuro, kasę, WC i wiele innych, w łatwy sposób informując i ułatwiając komunikację w danym miejscu.

Instrukcje BHP

Przepisy BHP narzucają stosowanie wielu różnych instrukcji od tych najprostszych ogólnych po te dedykowane dla danych sprzętów, urządzeń. Znaki tego typu produkowane są w różnych formatach w formie tabliczek lub naklejek zgodnie z innymi normami. Pozwalają one poinstruować tak jak np. w przypadku instrukcji BHP obsługi kserokopiarek, użytkowników o bezpiecznej metodzie korzystania z danego urządzenia w sposób bezpieczny oraz ostrzegać przed możliwymi występującymi zagrożeniami. Modele tego typu oznaczeń znajdują zastosowanie w biurach, na budowach, w firmach produkcyjnych, w magazynach, w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej i wielu innych miejscach bądź być stosowane tylko i wyłącznie z danym produktem. Przekładem takiego zastosowania z danym produktem w naszym asortymencie jest np. instrukcja obsługi apteczki, w formie tabliczki lub naklejki pozwalające na umieszczenia bezpośrednio na apteczce lub bezpośrednio obok niej w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, pozwala na szybkie zapoznania się z nią w przypadku takiej konieczności.

Oznakowania urządzeń elektrycznych

Jednym z bardzo ważnych elementów oznakowań w różnego typu miejscach obiektach jest oznaczenie urządzeń elektrycznych. Ma on na celu informować i przestrzegać osoby przebywające w ich zasięgu. Oznakowania tego typu występują zarówno w formie naklejek jak tabliczek, w różnych formatach oraz produkowane są zgodnie z normami przepisami o czym szczegółowe informację znajdują się w poszczególnych opisach konkretnych znaków. Jednym wśród wielu typy tego oznaczeń jest tabliczka NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, może być ona w formie samej grafiki, samego napisu lub połączonej na jednym znaku grafiki wraz z napisem.

BHPTECHNIK – Hurtownia/Sklep z tabliczkami fluorenscencyjnymi BHP i nie tylko !